Kurzy první pomoci – zdravotník zotavovacích akcí

Každé léto se do českých luhů a hájů vydávají tisíce dětí na tábory. Jejich organizátoři to opravdu nemají lehké. Ne tím, že se musejí o děti starat, vyplňovat jejich volný čas či připravovat zázemí. Náročná je především administrativní a legislativní příprava na tyto akce. Současná doba se výrazně liší od doby, kdy se pořádaly tábory před desítkami let. Stát dohlíží téměř na vše, jeho kontrolní orgány hlídají dodržování hygienických norem, bezpečnost dětí a v neposlední řadě také péči o jejich zdraví. Ne každý tak může vykonávat funkci zdravotníka.
první pomoc
Zřízení funkce zdravotníka je nezbytné, pakliže zotavovací akci (tábor, školní výlet, lyžařský kurz apod.) navštíví více než 30 dětí. Osoba, která tuto funkci bude vykonávat, musí mít buďto řádné vzdělání v oboru všeobecná sestra, lékař (včetně studentů 3. a vyššího ročníku medicíny), nebo musí absolvovat kurz první pomoci. Tyto kurzy v České republice zaštiťuje a pořádá Český červený kříž (dále ČČK).
V případě, že jste doposud jako zdravotník na tábory jezdili „bez papíru“ a uvažujete o tom, že se necháte „zlegalizovat“, budete muset tento kurz absolvovat. Jedná se o 40 hodinové školení, rozdělené většinou do dvou po sobě jdoucích víkendů.
Náplní kurzu je zhruba půl na půl teorie a praxe. Teoretická část vás seznámí postupně se základy anatomie lidského těla, fyziologií, nejčastějšími typy úrazů, historií ČČK, funkcí integrovaného záchranného systému atd. Praktická část pak účastníky naučí především kardiopulmonární resuscitaci, obvazovým technikám, postupům v případech zlomenin, zapadlého jazyka, záchvatů.
stan typu A
Závěrečné zkoušky spočívají ve splnění teoretického testu (formou abcd testu) a simulace nehody, kdy musíte rozlišit jednotlivé případy podle závažnosti, následně ošetřit účastníky, zabezpečit situaci a aktivovat složky záchranného systému. Po jeho úspěšném složení dostanete certifikát, který je (pokud však nejste pedagog) nutné obnovovat každých 5 let formou přezkoušení.

Author: