Internet jako budoucnost vzdělání

Školní systém v České republice by potřeboval akutní reformu. Úroveň vzdělanosti klesá, skutečně chytří lidé nenacházejí uplatnění… Máme mnoho vysokoškolsky vzdělaných lidí, ale málokdo z nich je schopen pracovat v oboru, který vystudoval. Na vině jsou jednak moderní technologie a větší nepozornost dětí, kterým zkrátka klasická forma výuky nestačí, nemůže je zaujmout a není pro ně aktuální, druhak nekvalifikovanost nově příchozích pedagogů.
zápisky v sešitě.jpg

Proč ale dosud nikdo efektivně nezapojil internet a jeho potenciál do výukového systému? Vzniká nepřeberné množství zábavných a vzdělávacích aplikací a programů, mnohem pochopitelnějších a pro děti, dospívající, ba i pro dospělé přístupnějších.
 
Zde se zaměříme jen na několik z nich:
 
·         Duolingo
·         Khan Academy
·         Nostis

káva, pc, mobil a zápisník.jpg
Duolingo
Znáte to, někteří z nás se učí anglicky po dlouhá léta a prakticky nic neumí. Pro některé je to úsměvný fakt, pro jiné trn v oku. Není se vůbec čemu divit, že v dnešní době téměř každý mladý člověk, který má od dětství přístup k internetu by v angličtině bezezbytku obstál. Podívat se na video s rodilým mluvčím, který popisuje něco, co nás samotné zajímá, je rozhodně přínosnější než v učebnici otočit na další gramatickou lekci.
Duolingo je online platforma, která uživateli zdarma zprostředkovává jazykové kurzy. Základní a nejrozšířenější je výuka angličtiny. Pokud anglicky již umíte, můžete si vybrat i z několika dalších světových jazyků. Program vás systematicky vede několika dílčími lekcemi. Složitost se stupňuje, program vás rovněž vede k opakování některých lekcí, abyste si je lépe zapamatovali.
 
Khan Academy
Naším posláním je poskytovat bezplatné vzdělávání komukoli a kdekoli. Jde o neziskovou organizaci poskytující online kurzy, lekce a cvičení k různým vědním oborům. Vše doplňuje velice stylový design a uživatelsky přehledné menu, na které si navyknou lidé všech generací. Původně se na Khan dalo studovat pouze v angličtině, dnes se již rozrůstá do celého světa a zároveň s tím přibývá přeložených lekcí do jiných světových jazyků, češtinu nevyjímaje. Khan Academy nabízí rozšíření, či upevnění znalostí například v matematice, přírodních vědách, ale i v historii, umění a humanitních vědách. Nenásilným způsobem a s obětováním jen několika málo minut volného času se dá dostat ke kvantu informací, které se díky uzpůsobení jednotlivých lekcí snadno vštípí do paměti každého uživatele.

Nostis
Další, tentokrát ovšem česká, vzdělávací platforma se jmenuje Nostis. Původně vznikla pod záštitou Univerzity Palackého. Kurzy se zaměřují výhradně na výuku práva. Úspěšní absolventi kurzu mohou získat i certifikát od dané univerzity (v současnosti se na koordinaci kurzů podílejí Univerzita Palackého a Univerzita Karlova). Formu a uspořádání kurzů má na starost nezisková organizace Nugis Finem.
 
Nač tedy omezovat vzdělávání na bezduché vysedávání ve školních lavicích, když dnešní moderní svět, podpořený internetem poskytuje tolik lákavých a přístupnějších variant?

Author: