Business průlom?

Dnes má velký potenciál podnikání prostřednictvím internetu, vše zjednodušuje, plánování, realizaci i zpětnou kontrolu. A to díky vhodným programům, které nás na lidské chyb upozorní, pohlídají dohodnuté termíny, připomenou nám dohodnuté schůzky, zajistí komunikaci se zákazníkem prostřednictvím komunikačního robota, vede údaje o zákaznících a jejich kontaktech, zájmech, zaměření a podobně. Jak tomu bude v příštích letech?

futuristický prostor

Několik dalších let se dá očekávat neustálé programové vylepšování a zdokonalování nástrojů internetu při komunikaci se zákazníkem a plnění jeho přání. Ale co když už nebude kam se v tomto oboru posunout? Lidskou mysl nedokáže žádný robot stoprocentně vynahradit a nedokáže vynahradit ani lidskou práci a vynalézavost. V tuto chvíli je businessem budoucnosti investovat do moderních technologií, které pomáhají nahrazovat nebo zjednodušovat lidskou práci, ale takový pokrok není možný donekonečna. Vždy bude nutné, aby tyto systémy někdo udržoval v chodu, staral se o ně, odstraňoval jejich závady a uváděl do provozu nové. A to dokáže jedině člověk. Tedy dokud člověk nevynalezne robota, který bude schopný toto nahradit.

Velký business potenciál budou mít jistě i nanotechnologie a další takové vynálezy, které budou neustále zlepšovat užitné vlastnosti věcí, jejich životnost a dlouhou použitelnost. Nakonec, je možné, že to dopadne jako v nějakém sci-fi, kde stroje převezmou nadvládu nad lidmi, protože sami lidé je tak naprogramují a tyto stroje se budou sami rozvíjet a zlepšovat, až místo aby člověku sloužili, budou dělat pravý opak, člověka si zotročí a my budeme sloužit jim. Proč? Protož stroje usoudí, že lidé se chovají hloupě a nelogicky, ohrožují svoje těla a poškozují je drogami i alkoholem a dalšími způsoby a tak roboti, v zájmu lidstva, se budou snažit ochránit lidi samotné před lidmi.
robot z kovu

Tak daleko dnešní technika ještě není, ale kdo ví, kam se posune za pár let?


Author: