Snížení platů opět neprošlo!


Senátoři zamítli návrh Sněmovny na snížení mzdy placených zastupitelů, kteří zároveň vykonávají funkci v parlamentu nebo ve vládě o dvě pětiny. Kromě snížení mzdy také Senátoři shledávají chybu mimo jiné v tom, že by se snížily odměny bez přihlédnutí na to, jaké množství práce vykonávají a jak velkou zodpovědnost nesou. Dále samozřejmě berou v potaz to, že snížit někomu mzdu, kdo zasahuje také do chodu rozhodování samospráv není vhodné. Samozřejmě ještě stále může Poslanecká sněmovna tento postoj Senátu vetovat.

peníze Česka

Snížení těchto odměn by podle navrhovatelů pozměňovacího zákona mělo omezit hromadění funkcí ve veřejné správě. Neplacená karlovarská hejtmanka a zároveň poslankyně Jana Mračková Vildumetzova za ANO návrh hájí právě proto, že členové vlády z řad zákonodárců nedostávají celý poslanecký či senátorský plat, ale jen peníze na asistenty a na výdaje na chod poslanecké kanceláře. Podle ní je zákon zcela nespravedlivý a chybný.

Jiří Čunek k této věci pro změnu uvedl, že si myslí, že je tento návrh čistě populistický a ve skutečnosti nevychází ze snahy mzdy udělat spravedlivé. Někteří zase označili tento návrh za bizarní.

Samozřejmě proti snížení mezd hovoří i fakt, že někteří zákonodárci stále vykonávají svoje předchozí zaměstnání, přičemž zde se jim samozřejmě mzda nekrátí. Největší rozpor však z jednání ohledně tohoto zákona vzniká, když se zamyslíme nad tím, že zastánci předlohy, kteří chtějí snížit plat zákonodárcům, schválili návrh, ve kterém se říká, že předseda Národní sportovní agentury může pobírat nejen ministerský, ale také poslanecký plat.
pěkná blondýna

V rámci diskuze se také vyskytl názor, kteří prosazoval, aby Senát pozměnil návrh pouze do té míry, že placení zastupitelé (a zároveň zákonodárci) budou dostávat jen sedm desetin z platu.

Mzda starostů a primátorů se samozřejmě liší podle velikosti obce či města nebo městské části. Mzdy jsou ve výši v rozmezí od 39 tisíci korun do přibližně 111 tisíc korun měsíčně. Hejtmani pak mají příjem ve výši mezi 117 tisíc a 128 tisíc korun. Nejvyšší částku má tedy primátor hlavního města Prahy.

Základní mzda poslance a senátora činí bez dalších příplatků a náhrad částku ve výši 82 400 korun.


Author: