O dávání a braní


Jsou lidé, kteří mnohem radÄ›ji dávají, než dostávají. Pár jich takových znám. Jsou to opravdu úžasní a bájeÄní lidé, kteří by se pro vás rozdali. Nikdy vás nenechají ve Å¡tychu a na holiÄkách, vždy a za každých okolností vám pomohou, i kdyby pÅ™itom sami mÄ›li nÄ›jakým způsobem strádat. Tyto vlastnosti, které zde popisuji, mívají velmi Äasto naÅ¡i rodiÄe. Existují sice takoví, kterým jde spíše o vlastní prospÄ›ch, než o prospÄ›ch dÄ›tí, ale chci věřit, že jich není mnoho. Já mám vÅ¡ak na mysli lidi, kteří jsou úplnÄ› cizí, dokonce je nemůžete oznaÄit ani za své přátele, a pÅ™itom vždy radÄ›ji rozdávají, než dostávají. Zkrátka pÅ™ináší jim to radost, naplňuje je to urÄitým uspokojením.

Obdarujte, prosím

A proto bychom mÄ›li tyto lidi, zvláštÄ› jsou-li to naÅ¡i přátelé nebo rodiÄe, pÅ™imÄ›t k tomu, aby alespoň narozeniny byly jejich jediným dnem, kdy budou dostávat a ne dávat. A protože už možná dopÅ™edu tušíte, že se budou zdráhat pÅ™ijmout vÄ›cný dárek, může pro mÄ› být bájeÄným pÅ™ekvapením velkolepá oslava narozenin spoleÄnÄ› v kruhu rodiny a přátel a inteligentního příjemného kouzelníka.

Author: